A/S문의 중고보상 및 매입
   
  중고보상 및 매입       GET USED BOARD

  아이맥21.5 매입가
iMac (21.5-inch, Late 2013)
프로세서 2.7 GHz Intel Core i5
메모리 8GB 1600 MHz DDR3
ADATA SU800 SSD 512
그래픽 Intel Iris Pro 1536 MB

매입가 알고 싶습니다.

ehdgks14@naver.com
이름아이콘 쑥맥닷컴
2019-05-01 12:47
메일로 전달해 드렷습니다
   
 
  0
3500
회사소개 회사위치 이용 약관 개인정보 보호정책

    장바구니(0)       보관함(0)       오늘본상품(0)       전체상품목록       장바구니목록       주문조회목록       HOME       TOP